Fiche 3.3.1. Taakverdeling tussen IDPB en EDPB

Klik hier voor Fiche 3.3.1. in PDF

Afhankelijk van de bedrijfscategorie,
• vallen een aantal taken verplicht de IDPB (I) of de EDPB (E) te beurt ;
• andere taken kunnen contractueel aan de EDPB toegewezen worden.

Wanneer er een beroep gedaan wordt op een EDPB heeft de interne dienst altijd de volgende taken :
• de samenwerking met de EDPB organiseren ;
• de samenwerking met de EDPB coördineren door deze alle informatie te bezorgen die hij nodig heeft om zijn opdrachten te vervullen ;
• samenwerken met de EDPB in het kader van de risicoanalyse door hun preventieadviseur te begeleiden wanneer hij de werkplaatsen bezoekt en hem te helpen bij het onderzoek naar de oorzaken van arbeidsongevallen en beroepsziekten en bij het opstellen van inventarissen ;
Een scenario met een taakverdeling tussen de twee diensten en de medewerking van de hiërarchische lijn zijn dus onontbeerlijk.

De bedrijfscategorieën in het kort [1]
Groep D : minder dan 20 werknemers en de werkgever neemt de functie van PA op zich ;
Groep C : minder dan 200 werknemers, ook als er minder dan 20 werknemers zijn en de PA niet de werkgever is
C - = de PA is niet van niveau 1 of 2 ;
C + = Er is een preventieadviseur niveau 1 of 2 ;
Groep B : 200 tot 1.000 werknemers (of 100 tot 500/50 tot 200/20 tot 50 werknemers, afhankelijk van het risiconiveau van de industriële activiteit) ;
Groep A : meer dan 1.000 werknemers (of meer dan 500/200/50 werknemers, afhankelijk van het risiconiveau van de industriële activiteit)
 :

PNG - 62.7 ko
PNG - 51.8 ko

[1Fiche 3.2.4.