De schoonmaak- en desinfectieproducten voor oppervlakken

De meest gebruikte schoonmaakproducten zijn doeltreffend voor de netheid van plaatsen en oppervlakken.

  • Ondergebracht onder de noemer “detergentia”, verschillen ze naargelang hun specifiek gebruik en de plaatsen waar ze gebruikt worden. Hiertoe behoren de sanitaire ontkalkers en ketelsteenoplossers, ontvetters en afbijtmiddelen alsook middelen die geschikt zijn voor alle soorten oppervlakken.
  • De desinfectantia worden steeds gebruikt op een oppervlak dat vooraf gereinigd en gespoeld werd. Desinfectieproducten voor oppervlakken verschillen volgens hun actieve bestanddeel (chloor- of alcoholverbinding).

Bovendien zijn een groot aantal aangeboden detergentia tegenwoordig samengesteld uit een reinigings- en desinfectiemiddel. Het etiket dient aandachtig gelezen te worden om zich ervan te vergewissen dat het gewenste product een erkend desinfectans bevat en in voldoende hoeveelheid aanwezig is.

Een voorbeeld van een gangbaar desinfectans : bleekwater
Bleekwater desinfecteert, maar wast niet. Bleekwater bevat een chloorverbinding die in voldoende concentratie aanwezig is zodat een desinfecterende kracht ontstaat.
Het is makkelijk verkrijgbaar en niet zo duur (van 0,2 tot 1,16 euro per liter).
Maar let op bij de dosering : Volg de richtlijnen van de producent (bijv. 20 ml bleekwater voor huishoudelijk gebruik in 1000 ml water mengen, op het oppervlak toepassen en één minuut laten inwerken). De vaak geraakte oppervlakken uitvegen d.m.v. een desinfecterende oplossing.

Bleekwater wordt met koud water gebruikt, het is nl. ondoeltreffend met warm water gezien de samenstelling tijdens de verwarming kan wijzigen en organochloorverbindingen kan loslaten. Dit kan giftig zijn voor de luchtwegen. Te gebruiken met mate.

❗ Bleekwater kan bijvoorbeeld, bij contact, brandwonden aan de huid of de ogen veroorzaken. Zijn vrijgekomen dampen kunnen eveneens hoofdpijn en misselijkheid veroorzaken. Bovendien bevat bleekwater chloor, dat vrijkomt tijdens de hele productie, het gebruik en uiteindelijk bij het lozen in huishoudelijk water. Dit kan het milieu schaden. Liters gebruiken is dus uit den boze. Neem de nodige voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van chemische producten om oppervlakken te reinigen of te desinfecteren. De veiligheidsfiches dienen aandachtig gelezen te worden.

Azijn is niet doeltreffend tegen het coronavirus
Azijn is geen virusdodend middel en wordt dus niet aanbevolen om eender welk potentieel virusspoor op oppervlakken te doden. Maar hij bevat antibacteriële eigenschappen die toegeschreven worden aan zijn azijnzuurgehalte.

  • Desinfecterende doekjes combineren reinigings- en desinfectiemiddelen in eenzelfde oplossing. Zodra het doekje uit de verpakking gehaald wordt, droogt het snel in contact met lucht waardoor het ondoeltreffend wordt. Doekjes worden niet aanbevolen voor erg besmeurde oppervlakken.