ACTIES eigen aan de COCOF & COCOM sectoren 2020

Aanpassingen naar aanleiding van de coronacrisis

De coronacrisis heeft een aanzienlijke impact op de verenigingen en de medewerkers in de non-profit sector.
Om op deze situatie in te spelen, heeft de Raad Van Bestuur van ABBET met de steun van de overheid beslist om verschillende methoden en prioriteiten te evalueren met het oog op het starten van specifieke acties voor de 2020 –sectoren .
Mogen wij u er ter herinnering op wijzen dat elke sector beroep kan doen op een envelop die aangewend dient te worden voor acties ter bevordering van het welzijn op het werk die beheerd worden door de sociale fondsen.

Mogelijke nieuwe acties (onder voorbehoud van het akkoord van de sociale fondsen)

  • Aankoop* van beveiligingsmateriaal (handschoenen, mondmaskers, vuilbakken) en onderhoudsprodukten, invoeren van aangepaste beveiligingsmaatregelen aangaande de huur van vergaderzalen.
  • Teambegeleiding betreffende de crisiservaringen en implementatie van nieuwe werkwijzen
  • Individuele psychologische ondersteuning
  • Versterking en opleiding van het onderhoudspersoneel

* Betreffende de aankoop van preventiemateriaal :
• Om een aankoop van preventiemateriaal noodzakelijk of prioritair te beschouwen is het noodzakelijk dat er een duidelijk verband bestaat met de coronacrisis. Het ABBET team kan hierbij optreden als raadgever .
• Wij herinneren er u aan dat IRISCAREverantwoordelijk is voor de distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen aan professionals. De aankoop van dergelijk materiaal dient door IRISCARE goedgekeurd te worden. Daarom werden de volgende telefoon en gsm nummers en e-mail-adres aangemaakt : facility@iriscare.brussels, 02.435.64.80 – 0478.10.51.64

Timing
• De begroting voor 2020 kan betrekking hebben op acties die kunnen plaatsvinden tot en met 31 mei 2021