Fiche 10.2. Biologische agentia – Indeling volgens risiconiveau.

Klik hier voor Fiche 10.2. in PDF

Biologische agentia worden in vier gevaargroepen ingedeeld op basis van het ziekteverwekkende karakter van het micro-organisme, hoe snel het zich verspreidt, de ernst van de ziekte die het kan veroorzaken, of er doeltreffende preventiemaatregelen voor zijn en of er een medische behandeling voor bestaat. [1]

PNG - 38.7 ko

In hoeverre biologische agentia ingeperkt moeten worden en welke preventiemaatregelen nodig zijn hangt af van hoe gevaarlijk ze zijn.

"Indien de beoordeling aantoont dat er enkel kans is op blootstelling aan biologische agentia van groep 1 en er geen identificeerbaar risico is voor de gezondheid van de werknemers, dan moet de werkgever de principes voor een goede arbeidsveiligheid en -hygiëne toepassen. In geval van blootstelling aan biologische agentia van groep 2, 3 of 4 hebben de maatregelen betrekking op opleiding en informatieverstrekking, de regels betreffende de hygiëne, de operationele procedures, de fysische inperking en het medisch toezicht".
 [2]

Er zijn verschillende manieren om biologische risico’s te voorkomen : persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, werkschort, masker), afscherming, inenting enz.

PNG - 47.8 ko

PNG - 135.1 ko

[1Zie codex boek VII titel 1

[2FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Biologische agentia en gezondheid op het werk, januari 2007.