COMMUNICATIE EN BEWUSTMAKING

Informatiesessies

Het doel van de informatiesessie is om de welzijnswet op het werk uit te leggen en om te informeren rond nieuwe wetsbepalingen.

Elke vereniging is verplicht om een welzijnsbeleid voor werknemers te implementeren.
Dit is een wettelijke verplichting die dateert van 4 augustus 1996.

ABBET organiseert informatiesessies opdat federaties of verenigingen geïnformeerd zijn
over de wettelijke verplichtingen, maar ook opdat verenigingen op weg kunnen gaan met het opzetten van acties met betrekking tot welzijn op het werk.

Ontwikkelen van preventie tools specifiek voor de non-profit sector

Verschillende informatie tools zijn gecreëerd op basis van de wetgeving.
Deze tools zijn bedoeld om de wetgeving voor iedereen toegankelijk te maken, rekening houdend met de dagelijkse realiteit van verenigingen.

Organiseren van ontmoetingsdagen welzijn op het werk

Ontmoetingsdagen worden georganiseerd rond verschillende thema’s met betrekking tot het welzijn van werknemers.
De voorbije thema’s hadden bijvoorbeeld betrekking op brandpreventie, de functie van preventieadviseur, de vertrouwenspersoon, de aanstelling van nieuwe directie, ...
Het eerste deel van de ontmoeting is gewijd aan een presentatie van een gast docente, het tweede deel aan vragen van de deelnemers.
Deze bijeenkomsten zijn gratis en worden georganiseerd tussen 12.00 en 14.00 uur. Ze zijn voor iedereen toegankelijk.