Missie van ABBET

De sociale akkoorden non-profit van 22 december 2010 van de Franse Gemeenschap voorzien maatregelen voor werk en welzijn.

Deze omvatten:

  • de oprichting van de non-profit organisatie ABBET - Brusselse vereniging voor welzijn op het werk – die deskundigen in dienst stelt van verenigingen, gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap
  • de uitvoering van een reeks thematische acties zoals compenserende aanwerving, opleiding, het creëren van bewustmakings- en preventietools ... ondersteund door "operatoren", in het bijzonder de sectorfondsen.

De algemene doelstellingen van ABBET bestaan uit het informeren en sensibiliseren rond welzijn op het werk voor de erkende verenigingen, maar ook door deel te nemen aan de thematische acties van de gemeenschappelijke sociale fondsen.

Daarnaast heeft ABBET ook specifieke missies, "consultancy" in het veld, in antwoord op verzoeken van verenigingen om:

  • het kader van de welzijnswet uit te leggen en te informeren over nieuwe wetsaanpassingen
  • teams in verenigingen te ontmoeten om verwachtingen te bevragen
  • risicoanalyses uit te voeren op een participatieve manier
  • aanbevelingen te maken in verband met actieplannen om risico’s te verminderen
  • organisaties begeleiden in het opstellen van actieplannen
  • verwijzen naar opleiding voor preventieadviseurs of anderen
  • preventiemiddelen ontwikkelen die specifiek zijn voor de non-profitsector
  • de uitwisseling van goede praktijken organiseren

In januari 2019 breidde ABBET haar activiteiten uit naar verenigingen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.