Heropstart in goede banen leiden

Bepaalde verenigingen zijn open gebleven gedurende de lockdown en werden geconfronteerd met een aantal moeilijkheden. Anderen hebben moeten sluiten of hebben hun activiteiten teruggeschroefd.

Het wordt nu tijd om vooruit te blikken en hierbij stellen zich een aantal vragen.
Hoe de werkzone reorganiseren ? Welke hygienemaatregelen treffen ? Hoe de bezoekers en werknemers ontvangen op een veilige manier ? Hoe als werkgever omgaan als een werknemer corona- of griepsymptomen vertoont ? Welke beschermingsmiddelen bieden naargelang de activiteit ? Hoe de collegiale band behouden bij telewerk ? Hoe de arbeidsorganisatie en mogelijk ook de functies beoordelen en/of aanpassen ?

Veel van deze vragen hebben betrekking op verschillende aspecten van het welzijn op het werk.
ABBET heeft de knowhow om risicoanalyses uit te voeren (globaal, psychosociale aspecten en brandveiligheid) in de verenigingssector en stelt een begeleidingsplan voor om de heropstart in goede banen te leiden.

Wat houdt deze begeleiding concreet in ? Wij brengen een bezoek aan uw vereniging en overlopen samen volgende rubrieken :

• Lokalen en werkzones
• Hygiene
• Gezondheid en veiligheid van mensen
• Gedrag op het werk
• Informaticamateriaal
• Werkmateriaal, uitrusting, kledij
• Arbeidsorganisatie
• Werkomstandigheden

Ookal zijn er voor bepaalde uitdagingen reeds oplossingen gevonden, bestaan er voor andere problemen geen kant-en-klare oplossingen. Bij ons bezoek zullen wij de verschillende uitdagingen individueel bekijken en trachten een realiteitsgetrouwe oplossing te vinden .Veiligheid is onze prioriteit.

Naar aanleiding van ons bezoek zullen we een verslag opstellen dat zal kunnen dienen als checklist en actieplan op korte en middellange termijn.
We zullen met twee komen (een preventieadviseur veiligheid/hygiene en een preventieadviseur psychosociale aspecten) om u een bredere kijk te bieden op onze analyse.

We wensen maximaal twee personen te ontmoeten, bij voorkeur de directie en de preventieadviseur.

Ongeacht of u exit-strategie al uitgewerk is of u er nog volop mee aan de slag bent, aarzel niet om met ons contact op te nemen.
Contact : info@abbet .be