Brandrisicoanalyse

Sinds 2018 voert ABBET brandrisicoanalyses uit voor verenigingen.

Deze risicoanalyses, een wettelijke verplichting van de werkgever, zijn niet te verwarren met de Brandaudit. De audit is een inspectie die wordt uitgevoerd door bevoegde functionarissen om na te gaan of aan alle wettelijke vereisten wordt voldaan.
De risicoanalyse gaat verder dan dat, ze wordt gebruikt om de gevaren in kaart te brengen, te anticiperen op de scenario's en de gepaste preventieve maatregelen te identificeren om te proberen een eventuele brand te voorkomen of, bij gebreke daarvan, deze zo goed mogelijk te beperken. .

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons nieuws