Psychosociale risicoanalyse

Doel 

Het doel van de psychosociale risicoanalyse is het identificeren van de risico's en risicofactoren die verband houden met de inhoud van het werk, de organisatie van het werk, de interpersoonlijke relaties, de werkomstandigheden en de werkomgeving (analyseraster

Concreet gaat het erom zowel de professionele beperkingen als de psychosociale hulpbronnen te identificeren. 

  • Professionele beperkingen maken het moeilijk om de klus te klaren. Dit is wat in werksituaties een bron kan zijn van bijzondere moeilijkheden, van lijden waarop kan worden gereageerd.  
  • Psychosociale hulpbronnen bieden werknemers ondersteuning bij het omgaan met de eisen en beperkingen van het werk. Ze dragen bij aan het opbouwen van de gezondheid en het welzijn van individuen. 

…….

Methodologie 

De analyse van psychosociale risico's is een participatieve en collectieve analyse die wordt uitgevoerd met werknemers en leden van het management.  

De analyse van psychosociale risico's verloopt in 2 fasen:  

  • Stap 1: identificatie van professionele beperkingen en psychosociale hulpbronnen bij werknemers die representatief zijn voor verschillende werksituaties (sociaal, onderwijskundig, administratief, technisch, enz.) en leden van het management. Er worden groepen van maximaal 10 personen gevormd. Binnen groepen zorgen we ervoor dat individuen geen hiërarchische banden tussen hen hebben.   
  • Stap 2: wanneer aan alle groepen voldaan is, zal een “transversale” groep, die maximaal één of twee werknemers uit elk van de bijeengekomen groepen samenbrengt, werken aan de voorgestelde actielijnen. 

Binnen de groepen zorgen we ervoor dat er een kader van vertrouwen ontstaat waarin iedereen zijn moeilijkheden kan bespreken en zich kan uiten. Daarom vragen wij groepen om de anonimiteit en vertrouwelijkheid te respecteren. Bovendien zorgen we ervoor dat individuen binnen groepen geen hiërarchische banden tussen hen hebben.  

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons nieuws