Wereldwijde risicoanalyse

Er zijn verschillende methoden om deze analyse uit te voeren. We presenteren hier de methode die we gebruiken: participatieve risicoscreening (DÉPARIS) van de SOBANE-methode.

Deze screening gebeurt tijdens bijeenkomsten van enkele personen die representatief zijn voor de verschillende werksituaties van de vereniging (sociaal, educatief, administratief, technisch, enz.).

Dit houdt in dat gevaren en risicofactoren systematisch worden geïdentificeerd, bepaald en geëvalueerd met het oog op het nemen van preventieve maatregelen.

De bespreking gebeurt volgens een Déparis-raster inclusief verschillende rubrieken om alle technische, organisatorische en relationele aspecten te dekken die het dagelijks werk min of meer gemakkelijk, efficiënt en plezierig maken.

Het doel van de vergadering is na te gaan wat er concreet kan worden gedaan, op korte, middellange en lange termijn: wat zijn de problemen die men tegenkomt? Hoe kunnen we ze oplossen? Voor sommige aspecten zal daarna aanvullend onderzoek moeten worden uitgevoerd.
De vergaderingen duren ongeveer 3 uur en worden gehouden met groepen van maximaal 10 werknemers.

ABBET onderzoekt ook met elke groep de wegen die ze met andere instanties kan bewandelen : externe preventie- en beschermingsdienst (SEPP), externe technische controledienst (SECT). Het geeft ook informatie over training, ondersteuning, enz.
De verzamelde informatie wordt vervolgens opgenomen in een verslag, vergezeld van mogelijkheden en adviezen voor verbetering die als basis zullen dienen voor de implementatie van het globaal preventieplan (PGP) over een periode van 5 jaar, en het jaarlijkse actieplan (PAA).

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons nieuws