Uitbreiding sectorspecifieke acties

Aanpassingen naar aanleiding van de coronacrisis

De coronacrisis heeft een sterke impact op verenigingen en werknemers in de non-profitsector.
Om op deze situatie te reageren, heeft de Raad van Bestuur van ABBET, met de steun van de overheid, besloten om verschillende modaliteiten en prioriteiten voor specifieke acties voor de 2020-sectoren te herzien.
Ter herinnering: elke sector geniet van een enveloppe die bestemd is voor welzijn op het werk en die wordt beheerd door het Sociaal Fonds.

Mogelijke nieuwe acties[red](onder voorbehoud van instemming van de Fondsen)[/red]

  • Aankoop* beschermende materialen en uitrusting (handschoenen, maskers, vuilnisbakken, enz.) en schoonmaakproducten; vergaderzaalverhuur aangepast aan beschermende maatregelen
  • Teamondersteuning bij de beleving van de crisissituatie en de implementatie van nieuwe werkwijzen
  • Individuele psychologische begeleiding
  • Versterking van de werktijd van onderhoudspersoneel en opleiding van laatstgenoemden

* Met betrekking tot de aanschaf van preventiematerialen en -apparatuur:
• Er moet een duidelijk verband zijn met de Corona-situatie om een dergelijke aankoop als prioritaire actie op te nemen. Het ABBET-team kan hierbij advies geven.
• Wij herinneren u eraanIRISCARE is verantwoordelijk voor de distributie van de individuele beschermingsmiddelen van professionals. De verwerving van dit soort materiaal moet prioritair via IRISCARE verlopen. Hiervoor zijn het volgende e-mailadres en telefoon- en gsm-nummer aangemaakt: facility@iriscare.brussels, 02.435.64.80 – 0478.10.51.64

Tijdstip
• Begrotingen 2020 kunnen acties betreffen die lopen tot 31 maart 2021

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons nieuws