WORKSHOP: Werkdruk en mentale belasting, en de rol van het management

In 2020, naar aanleiding van de studie over welzijn op het werk binnen door ABBET erkende verenigingen, hebben we u uitgenodigd om deel te nemen aan verschillende workshops over de verschillende thema's van welzijn op het werk. Deze workshops waren een groot succes bij een groot aantal verenigingen.
Bezorgd om ruimte te creëren voor reflectie over goede praktijken die binnen de Brusselse vrijwilligerssector moeten worden toegepast, organiseert ABBET twee extra workshops. Deze twee workshops zullen worden geleid door IDEA Consult, die de vorige studie al heeft uitgevoerd en de vorige workshops heeft gefaciliteerd.

Deze workshops hebben tot doel de problemen te bespreken waarmee verenigingen in verband met deze thema's worden geconfronteerd, en om goede praktijken en mogelijke te implementeren oplossingen te identificeren, evenals de obstakels voor de implementatie van deze oplossingen.

Werkdruk en mentale belasting, en de rol van het management
3 februari van 13.30 tot 17.00 uur

Het is een kwestie van belangstelling tonen voor het werk van de verschillende medewerkers van de associatieve sector en de last die op hen rust, zowel fysiek, mentaal als emotioneel. Het doel is na te denken over hoe de organisatie en het management kunnen helpen om deze last te verlichten.

Elke workshop duurt 3u30 en wordt georganiseerd bij ABBET met inachtneming van de geldende gezondheidsmaatregelen.
Het zal in het Frans worden geanimeerd, maar iedereen zal zich in zijn eigen taal kunnen uitdrukken.
Om uitwisselingen te vergemakkelijken, beperken we elke workshop tot 8 personen.
Indien u wenst deel te nemen aan één van deze workshops, nodigen wij u uit onderstaand formulier in te vullen.
Inschrijven kan tot 24 januari 2022. Na deze datum zullen we de inschrijving van iedereen bevestigen.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam
Adres
Heeft u een accreditatie?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons nieuws