Workshops

Teken een ontsnappingsplan

Een workshop waarin u leert hoe u een evacuatieplan kunt opstellen dat aan de normen voldoet en bij calamiteiten effectief kan worden geïnterpreteerd.

Het register van feiten van derden: hoe maak je er een effectief preventie-instrument van?

Een workshop voor beter begrijpen'nutsvoorziening en de belangrijkheid van het feitenregister van derden. 

Ontwikkel en schrijf een globaal preventieplan en een jaarlijks actieplan

Een workshop voor deelnemers ondersteunen bij het ontwikkelen en schrijven van het algemene preventieplan en het daaruit voortvloeiende jaarlijkse actieplan.

Kantoorergonomie: de werkplek aanpassen in de praktijk

Een workshop voor finventariseren de wetgeving en over goede praktijken met betrekking tot de opstelling van werkstations op het scherm.

Analyseer een arbeidsongeval en schrijf een ongevalsrapport

Een workshop om deelnemers te leren hoe ze een ongeval op het werk effectief kunnen analyseren en een beknopt rapport kunnen schrijven.

Volgende data volgen!

Hoe het SIPPT-rapport invullen?

Een werkplaats voorpreventieadviseurs om hen te helpen bij het invullen van het jaarverslag van de interne dienst Preventie en Bescherming op het werk.

Volgende data volgen!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons nieuws