Aandoeningen van het bewegingsapparaat, Burn-out, … Welke erkenning als beroepsziekte?

Vandaag worden in België niet alle ziekten die op het werk worden opgelopen, erkend als beroepsziekten en dus vergoed door het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico's (FEDRIS).
Erkenning van deze ziekten omvat een duaal systeem: het gesloten lijstsysteem of het zogenaamde "open" systeem (waarbij de werknemer een bewijs moet leveren van het verband tussen de ziekte en beroepsmatige blootstelling aan het risico van deze ziekte).
De voorbije decennia zijn een aantal in het lijstensysteem erkende ziekten zo goed als verdwenen, in verband met de verbetering van de preventie op de werkvloer maar ook het verdwijnen of de sterke inkrimping van de economie van bepaalde sectoren. mijnen, zware industrieën, metallurgie, enz.).


De evolutie van professionele contexten, en in het bijzonder de ontwikkeling van nieuwe vormen van arbeidsorganisatie (flexibiliteit, intensivering van het werk, projectbeheer, werk op het scherm, enz.), hebben het ontstaan en de ontwikkeling van "nieuwe risico's (voornamelijk stress op werk), die aanleiding geven tot ziekten waarvan het beroepskarakter nog weinig of niet wordt erkend.
Dit is met name het geval voor psychische stoornissen (Burn-out) en aandoeningen aan het bewegingsapparaat (musculoskeletale aandoeningen waaronder tendinopathieën, carpaaltunnelsyndroom, lage-rugpijn, enz.) allemaal, erkend in het systeem van vergoeding voor beroepsziekten.


Hoewel tendinopathie eind 2012 aan de officiële lijst werd toegevoegd, leidt de erkenning vaak tot een heus hindernissenparcours en worden veel blessures van het type MSD niet herkend. Ziekten die verband houden met psychosociale risico's, zoals burn-out, staan nog steeds niet op deze officiële lijst.


Het systeem van beroepsziekten zou daarom moeten worden geëvalueerd en verbeterd om de nieuwe realiteiten en nieuwe risico's op het werk beter te integreren en zo de preventie te versterken: er is namelijk een duidelijk verband tussen de erkenning (vergoeding) van een beroepsziekteprofessional en de middelen die zijn ingevoerd om risico's op de werkplek te verminderen en te elimineren.


Bij onze volgende Welzijn bijeenkomst, krijgen we de gelegenheid om al deze vragen te bekijken: Hoe werkt het erkenningssysteem voor beroepsziekten in België? Waar staan we vandaag met de erkenning van ziekten die verband houden met aandoeningen aan het bewegingsapparaat en psychosociale risico's? Welke uitdagingen voor preventie vormen deze nieuwe ziekten, waarvan de oorzaken vaak meervoudig en complex zijn? Wat is de rol van de verschillende actoren in het erkenningsproces (preventieadviseur, arbeidsgeneeskunde, behandelende artsen, vakbondsafgevaardigden, enz.)?

VOLGENDE WELZIJNSONTMOETING OP 17 NOVEMBER VAN 12 UUR TOT 14 UUR
“Aandoeningen aan het bewegingsapparaat, Burn-out,… Welke erkenning als beroepsziekte?
Met een presentatie van Dr. Jilali Laaouej, medisch expert en bedrijfsgezondheidsconsulent.
Na de presentatie volgt een uitwisseling met het publiek.

Onze excuses. Wij zijn de website aan het vertalen.