Psychosociale risicoanalyse

Doel 

Het doel van de psychosociale risicoanalyse is het identificeren van de risico's en risicofactoren die verband houden met de inhoud van het werk, de organisatie van het werk, de interpersoonlijke relaties, de werkomstandigheden en de werkomgeving (DEPARIS-rooster

Concreet gaat het erom zowel de professionele beperkingen als de psychosociale hulpbronnen te identificeren. 

  • Professionele beperkingen maken het moeilijk om de klus te klaren. Dit is wat in werksituaties een bron kan zijn van bijzondere moeilijkheden, van lijden waarop kan worden gereageerd.  
  • Psychosociale hulpbronnen bieden werknemers ondersteuning om met eisen en beperkingen om te gaan werk. Ze dragen bij aan de opbouw van de gezondheid en het welzijn van individuen. 

…….

Methodologie 

De analyse van psychosociale risico's is een participatieve en collectieve analyse die wordt uitgevoerd met werknemers en leden van het management.  

De analyse van psychosociale risico's verloopt in 2 fasen:  

  • Stap 1: identificatie van professionele beperkingen en psychosociale hulpbronnen met werknemers die verschillende werksituaties vertegenwoordigen (sociaal, educatief, administratief, technisch, enz.) en leden van het management. Er worden groepjes gevormd van maximaal 10 personen. Binnen de groepen zorgen we ervoor dat individuen geen hiërarchische verbanden tussen hen hebben, zodat iedereen zich zonder angst kan uiten.   
  • Fase 2: wanneer alle groepen zijn ontmoet, zal een "transversale" groep van maximaal één of twee werknemers van elk van de ontmoete groepen werken aan de voorgestelde actielijnen. 

Binnen de groepen zorgen we ervoor een kader van vertrouwen te creëren waarin iedereen zijn moeilijkheden kan uiten en zich kan uiten. Daarom vragen we de groepen om anonimiteit en vertrouwelijkheid te respecteren: het doel is niet om te weten wie wat heeft gezegd of om te praten over individuen of interpersoonlijke relaties, maar om de collectieve factoren te identificeren, de organisatorische moeilijkheden waarop het kan reageren. » 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons nieuws