Risicoanalyses

Essentiële stap om een welzijnsbeleid op het werk op te zetten.

Elke werkgever is verplicht een preventiebeleid te voeren om te voorkomen dat het werk de lichamelijke en psychische gezondheid van de werknemers schaadt.

Concreet is hij verplicht actieplannen (globaal en jaarlijks) op te stellen en te herzien. Deze actieplannen formaliseren de preventieve acties op het gebied van welzijn op het werk die al zijn uitgevoerd of nog moeten worden uitgevoerd.

 

Hiervoor is het noodzakelijk om een risicoanalyse uit te voeren, waarvan de doelstellingen de volgende zijn:

De risicoanalyses uitgevoerd door: de ABBET zijn participatief en collectief. In elke instelling ontmoeten twee preventieadviseurs groepen van werknemers en leden van het management om de risico's, risicofactoren en concrete preventiemaatregelen zo goed mogelijk in kaart te brengen.

ABBET voert verschillende soorten risicoanalyses uit:

Wereldwijde risicoanalyse

Psychosociale risicoanalyse

Brandrisicoanalyse

Analyse van werkstations

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons nieuws