In 2018 voert ABBET voornamelijk veldacties uit …

De missie van ABBET bestaat erin verenigingen te helpen bij de uitvoering van een beleid van welzijn op het werk zoals gedefinieerd in de wet. In 2018 werd dit werk op verschillende manieren uitgevoerd, maar voornamelijk via veldacties, d.w.z. risico analyses. De verenigingen die een beroep op ons doen zijn talrijk en dat is al 3 jaar zo. Na verloop van tijd worden de risicoanalyses die we aanbieden ook gevarieerder en spelen ze ook meer in op de vraag van verenigingen. De globale risicoanalyse wordt gevraagd met het oog op het opstarten, het opstarten van een welzijnsbeleid binnen de vereniging. Het zal worden gebruikt om het wereldwijde actieplan en de lopende werkzaamheden te voeden. Een psychosociale risicoanalyse wordt meer van ons gevraagd wanneer de teams moeilijkheden ondervinden of preventief om de werknemers te horen over hun ervaringen. We moeten ook nota nemen van de verzoeken die zijn gedaan in het kader van verzoeken om interventies bij de externe dienst. Sinds 2017 biedt ABBET ook brandrisicoanalyses aan. Dit komt overeen met een reële vraag van verenigingen en steeds meer van hen doen een beroep op ons. Download het activiteitenverslag 2018

Bijgevoegde documenten

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons nieuws