Telefonische lijn voor psychologische ondersteuning

[rouge] Tel. nummer : 02 227 69 26[/rouge]

In deze crisistijden zijn de professionals van jullie sectoren en uzelf vaak zwaar op de proef gesteld: overbelasting, niet optimale werkomstandigheden, sanitaire risico’s, werkverzuim….

De psychosociale werkbelasting, zoals tegenwoordig genoemd, is zeer zwaar geworden en het is belangrijk om er vanaf nu al rekening mee te houden om te vermijden dat ze met de tijd zwaarder wordt. Vergaderingen en supervisies worden inderdaad verminderd of opgeschorst en kunnen dus niet meer hun begeleidende en ondersteunende rol spelen.

Om deze realiteit het hoofd te bieden zet ABBET, gedurende deze crisis, een tweetalige telefonische onthaal-lijn op voor alle professionals van de Brusselse non-profit verenigingen.

De bedoeling is om naar u te luisteren en om uitwisseling te bevorderen, dit om afstand te kunnen nemen met uw beroepservaring. Professionele uitputting, traumatische ervaring, zwaar of te zwaar emotionele belasting zijn maar enkele voorbeelden.

Naast uitputting en trauma kunnen sommige professionals, die geconfronteerd zijn met lockdown of nieuwe werkmethoden, ook hulpeloos of verward zijn.
Het is niet de bedoeling om informatie te verstrekken over de te nemen maatregelen of over rechten en plichten van iedereen. Andere websites of telefonische lijnen zijn reeds voorhanden: sociale hulp, info over corona, ondersteuning voor professionelen in de zorgsector… Iedereen is nodig en heeft zijn/haar specificiteit.

Onze rol is een luisterend oor te bieden voor alle professionals en alle functies van de sectoren waarmee we traditioneel werken en waarvan U deel uitmaakt.
Het onthaal wordt verzorgd door twee psychologen van ABBET.

[rouge]De telefoonlijn is alle werkdagen open van 13u tot 17u of op afspraak[/rouge]

Inscrivez-vous à notre newsletter et restez informé(e) de nos actualités