Samenvatting van de studie rond de problemen en goede praktijken met betrekking tot welzijn op het werk in verenigingen die erkend zijn door de GGC en de COCOF (voor sociale cohesie).

Dit document is een samenvatting van het verslag waarin de resultaten worden voorgesteld van de studie rond de problemen en goede praktijken met betrekking tot welzijn op het werk in verenigingen die erkend zijn door de GGC en de COCOF (voor sociale cohesie). In augustus 2019 heeft de ABBET IDEA Consult opdracht gegeven om een studie uit te voeren met als doel:
  • een stand van zaken op te maken van de kennis en de toepassing van de welzijnswet binnen de verenigingen;
  • de belangrijkste, ook opkomende, problemen op het vlak van welzijn op het werk binnen de verenigingen onder de aandacht te brengen;
  • oplossingen voor te stellen, waaronder innovatieve oplossingen, die worden geïmplementeerd door de actoren op het vlak van welzijn.
Dit document vat de belangrijkste resultaten samen van de studie die plaatsvond van oktober 2019 tot september 2020.

Documents joints

Inscrivez-vous à notre newsletter et restez informé(e) de nos actualités