Risicoanalyse

[**

GLOBALE RISICOANALYSE

*] Elke werkgever moet een uitgebreide risicoanalyse uitvoeren om een actieplan op te stellen. Er zijn verschillende methodes om deze analyse uit te voeren. Hier presenteren we de methode die wij gebruiken: participatieve risico screening methode (SOBANE). Deze screening gebeurt tijdens overlegvergaderingen met een beperkt aantal mensen, die representatief zijn voor de verschillende werksituaties van de vereniging ( bijvoorbeeld : sociaal, educatief, administratief, technisch …). De overlegvergadering omvat het systematisch identificeren van gevaren en risicofactoren, met het oog op het instellen van preventieve maatregelen. De overlegvergadering wordt gevoerd aan de hand van rubrieken uit de DEPARIS (participatieve risico screening ) van de Sobane methode, met verschillende secties om alle technische, organisatorische en relationele aspecten te bespreken die het dagelijkse beroepsleven gemakkelijk, effectief en plezierig maken. Het doel van de bijeenkomst is om uit te zoeken wat er concreet kan gedaan worden, op korte, middellange en lange termijn: wat zijn de problemen die men tegenkomt ? Hoe kunnen we ze oplossen ? Voor sommige aspecten zullen later aanvullende analyses moeten worden uitgevoerd. De vergaderingen duren ongeveer 2 uur en bestaan uit maximaal 10 werknemers. ABBET bespreekt ook met de groep welke wegen te bewandelen met andere instanties, zoals: externe preventie- en beschermingsdienst (EDPBW), externe technische controledienst (ETCD). De VZW ABBET biedt ook informatie aan over cursussen, begeleiding, etc. De verzamelde informatie wordt vervolgens opgenomen in een rapport, vergezeld van suggesties en aanbevelingen voor verbetering. Die suggesties zullen dienen als basis voor de implementatie van het algemeen 5 jarig preventieplan en het jaarlijkse actieplan. [**

ANALYSE PSYCHOSOCIALE ASPECTEN

*] Dezelfde methode als hierboven beschreven wordt gebruikt voor de analyse van psychosociale aspecten. Aspecten die aan bod komen:
  • De inhoud van het werk,
  • De organisatie van werk,
  • Interpersoonlijke relaties,
  • Arbeidsomstandigheden,
  • Arbeidsvoorwaarden.
[**

ANALYSE BRANDRISICO

*] Sinds 2018 voert ABBET brandrisicoanalyses uit. Niet te verwarren met de brand audit. De brand audit is een inspectie door bevoegde ambtenaren om te controleren of aan alle wettelijke vereisten is voldaan. De analyse brandrisico gaat een stap verder, het dient om te anticiperen, om gevaren te identificeren met als doel elk risico op brand te voorkomen. Voor risico’s die niet kunnen worden geëlimineerd, maakt de risicoanalyse het mogelijk maatregelen te plannen die de gevolgen minimaliseren. [**

ANALYSE VAN BEELDSCHERM WERK

*] Deze analyse omvat het observeren en analyseren van de posities van de werknemers aan een scherm om bronnen van ongemak en slechte posities te ontdekken. Daarna worden aanpassingen en meer geschikte posities voorgesteld om musculoskeletale aandoeningen te voorkomen.

Documents joints

Inscrivez-vous à notre newsletter et restez informé(e) de nos actualités