Fiche 7.5. Oudere werknemers

Klik hier voor Fiche 7.5. in PDF

De vergrijzing van de bevolking heeft heel wat gevolgen voor de samenleving, ook op de arbeidsmarkt, waar ze gepaard gaat met tal van vooroordelen en stereotypen [1]. De manier waarop iemand veroudert, hangt nochtans ook af van zijn omgeving, en daarin neemt het werk een belangrijke plaats in. "Niet alleen ouder worden, maar ook een onaangepaste en zware werkomgeving veroorzaken voortijdige aftakeling en brengen werknemers in de problemen".

Gezien de stijgende levensverwachting, moeten de arbeidsvoorwaarden van oudere werknemers over het algemeen aangepast en verbeterd worden. In België werden maatregelen genomen om op die demografische evolutie in te spelen en meer ouderen aan het werk te krijgen [2]. Die zijn gericht op aanwerving, aangepaste arbeidstijden, opleiding, werkhervatting enz. en houden rekening met de sociale, culturele en individuele veranderingen die met ouder worden samengaan [3].

Zo krijgen werkgevers die werknemers van 57 jaar of ouder in dienst nemen korting op de socialezekerheidsbijdragen (neem voor meer informatie contact op met uw sociaal secretariaat).

Daarnaast wil het Ervaringsfonds ervoor zorgen dat bij de verbetering van het welzijn op het werk ook met oudere werknemers rekening gehouden wordt, zodat ze langer, en in goede gezondheid aan het werk kunnen blijven, en kent het een subsidie toe voor projecten die zich richten op betere arbeidsvoorwaarden voor 45-plussers.

Die verbetering kan erin bestaan dat oudere werknemers van functie kunnen veranderen, dat het werk door middel van gereedschap of apparatuur fysiek lichter gemaakt wordt en/of dat er opleidingen aangeboden worden om de vaardigheden van de werknemers aan te scherpen.

Daarom moet de werkgever in zijn risicoanalyse rekening houden met ouder wordende werknemers en passende preventiemaatregelen voorstellen. De welzijnswetgeving legt overigens regelmatiger medisch toezicht op afhankelijk van de leeftijd en functie van de werknemers. Bijvoorbeeld, mensen die ergonomische problemen of problemen door de zwaarte van het werk ervaren, krijgen om de drie jaar gezondheidstoezicht als ze jonger zijn dan 45 jaar en om de twee jaar als ze ouder zijn dan 45 jaar.

PNG - 63.7 ko

[1Voor meer informatie kunt u de brochures "Antwoord op de stereotypen betreffende de oudere werknemer" en "Reeks Studies en onderzoeken - Hulpmiddelen om meer inzicht te krijgen in het ouder worden op het werk" bestellen of downloaden op de site van de FOD Werkgelegenheid en Sociaal Overleg.

[2Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 104 van 27 juni 2012 over de uitvoering van een werkgelegenheidsplan oudere werknemers in de onderneming

[3Bien vieillir au travail [Goed ouder worden op het werk], INRS, 2011, ED6097