Fiche 3.2.1. Identificatie van de IDPB

Er moet een identificatiedocument van de IDPB beschikbaar zijn, dat alle informatie bevat en dat gebruikt kan worden voor alle bezoeken van de EDPB of van het toezicht op het welzijn enz.

Klik hier voor Fiche 3.2.1. in PDF

Art. II. 1-7 van de codex over het welzijn op het werk vereist dat de werkgever een document ter beschikking houdt waarin de IDPB omschreven wordt en dat de volgende rubrieken bevat :

1- ALLE GEGEVENS VAN DE WERKGEVER

 • Adres van het hoofdkantoor en van de eventuele locatie(s) waar activiteiten uitgevoerd worden, telefoon, fax, e-mail...
 • Het ondernemingsnummer (KBO) en het registratienummer van de RSZ
 • Het gemiddeld aantal werknemers, uitgedrukt in natuurlijke personen en VTE
 • De bedrijfscategorie (cf. fiche 3.2.4.)

2- DE SAMENSTELLING VAN DE INTERNE DIENST
De interne preventieadviseur (en desgevallend de adjunct(en))

 • Naam, voornaam, telefoon, fax, e-mail
 • Functie in de organisatie
 • Datum van aanwijzing
 • Opleidingsniveau
 • Tijd besteed aan de opdracht
  De vertrouwenspersoon (indien intern)
 • Naam, voornaam, telefoon, fax, e-mail
 • Functie in de organisatie [1]
 • Datum van aanwijzing
 • Opleidingsniveau
 • Tijd besteed aan de opdracht

3- DE BESCHIKBARE MIDDELEN
Dit kunnen, naast de tijd die aan de opdracht besteed wordt, administratieve middelen (secretariaat), technische middelen (onderhoudsruimte) enz. zijn.

4- HET AKKOORD VAN HET CPBW
Het CPBW moet akkoord gaan met de samenstelling van de IDPB. Als er geen CPBW is, geven de vakbondsafgevaardigden of de werknemers hun toestemming.

JPEG - 22.1 ko5- DE OPDRACHTEN VAN DE INTERNE DIENST
Die opdrachten worden in detail beschreven in een document dat aan het contract met de EDPB gehecht wordt.

[1Ter herinnering, als de vzw minder dan 20 werknemers telt,
mag de werkgever de functie van interne preventieadviseur uitoefenen
(de directie heeft een volmacht gekregen voor het dagelijks bestuur).