ACTIES SECTOREN 2022 - COCOM

ACTIES SECTOREN 2022

SECUNDAIRE ACTIES

Andere acties bevorderen het welzijn op het werk, maar zijn geen prioriteit: dit zijn de secundaire acties. U hebt toegang tot deze acties, indien u reeds aan de wettelijke voorwaarden voldoet of indien u zich ertoe verbindt geleidelijk aan deze verplichtingen te voldoen.

1. COLLECTIEVE BEGELEIDING INZAKE BET

Het gaat om collectieve begeleiding met een externe organisatie betreffende :
• COVID-crisis: Hoe werd de COVID-crisis beleefd en/of hoe nieuwe werkmethodes opzetten?
• Psychosociale risico’s: Functioneringsgesprekken of evolutiegesprekken invoeren; burn-outpreventie
• Voorkomen van MSA, brand…

Download het subsidieaanvraagformulier

Financiering: Maximale tussenkomst geplafonneerd op
> € 125/uur
> minimum 4 deelnemers
> € 3000 per instelling GGC

2. AANKOOP PREVENTIEMATERIAAL

Het materiaal moet de preventie op het vlak van gezondheid of veiligheid verbeteren, op grond van wettelijke verplichtingen of op basis van een risicoanalyse (exclusief andere financieringsmogelijkheden).

Het volgende ergonomische materiaal kan worden gefinancierd:
> Stoel
> Voetsteun
> Muis
> Toetsenbord
> Monitorstandaard
> Muismat
> Armsteun
> Documenthouder
> Brandpreventiemateriaal
> Ander materiaal beschreven in de risicoanalyse

Download het subsidieaanvraagformulier

Financiering: Maximale tussenkomst geplafonneerd op
> € 1000 per instelling GGC

3. VERHOGING WERKTIJD VAN HET ONDERHOUDSPERSONEEL

Dit houdt in dat er extra arbeidstijd voor het onderhoudspersoneel wordt gefinancierd teneinde aan de hygiënevoorschriften te voldoen.

Download het subsidieaanvraagformulier

Financiering: Maximale tussenkomst geplafonneerd op
> Werktijd: 8 uur per week
> € 1000 per instelling GGC

4. COLLECTIEVE OPLEIDINGEN BET

Opleidingen ter plaatse inzake welzijn op het werk.
Enkel voor de GGC-sectoren zonder opleidingsfondsen: Functionele revalidatie, thuishulp.

Download het subsidieaanvraagformulier

Financiering: Maximale tussenkomst geplafonneerd op
> € 125/uur en maximum € 3000
> minimum 6 deelnemers

5. COMPETENTIEBALANS

De competentiebalans is een individueel begeleidingssysteem teneinde de loopbaanontwikkeling te vereenvoudigen. Hiermee kunnen de werknemers hun beroeps- en persoonlijke vaardigheden, alsmede hun bekwaamheden en motivaties analyseren, teneinde een beroepsproject en eventueel een opleidingsproject uit te stippelen. In die zin kan deze een hefboom zijn voor de verbetering van het welzijn op het werk.

Voorwaarden:
> Minimaal 1 jaar anciënniteit bij de huidige werkgever EN
> Minimaal 3 jaar beroepservaring, ongeacht de sector
Meer informatie op www.bilandecompetences.be

6. PRIMAIRE PREVENTIE BURN-OUT

Teneinde voor uw vereniging specifieke maatregelen te ontwikkelen ter preventie van psychosociale risico’s, waaronder burn-out, kunt u toegang verkrijgen tot een teambegeleiding gedurende een periode van 18 tot 30 uur en tot de uitwisseling van ervaringen tussen verenigingen.
Voor meer informatie en het formulier: www.preventionburnout.org
Afgesloten voor 2021

7. MENTORAAT EN ADVIES RE-INTEGRATIE ZIEKEN

Interne begeleiding (mentoraat) of extern (advies)
Formulier op www.evolutio-apef.be

Financiering: Maximale tussenkomst geplafonneerd op
> € 1500 per instelling GGC

(TIMING
• De acties zijn geldig van 1 januari tot en met 31 december 2021.
• De aanvragen moeten uiterlijk op 15 november 2021 worden ingediend.

PROCEDURE
> Indiening van een aanvraagformulier via bourses@abbet.be (uitzondering: acties 6, 7, 8)
> Antwoord van ABBET
> In geval van akkoord: begin van de actie
> Financiële afrekening invoeren
> Betaling van de subsidie)

SECUNDAIRE ACTIES

Andere acties bevorderen het welzijn op het werk, maar zijn geen prioriteit: dit zijn de secundaire acties. U hebt toegang tot deze acties, indien u reeds aan de wettelijke voorwaarden voldoet of indien u zich ertoe verbindt geleidelijk aan deze verplichtingen te voldoen.

1. COLLECTIEVE BEGELEIDING INZAKE BET

Het gaat om collectieve begeleiding met een externe organisatie betreffende :
• COVID-crisis: Hoe werd de COVID-crisis beleefd en/of hoe nieuwe werkmethodes opzetten?
• Psychosociale risico’s: Functioneringsgesprekken of evolutiegesprekken invoeren; burn-outpreventie
• Voorkomen van MSA, brand…

Download het subsidieaanvraagformulier

Financiering: Maximale tussenkomst geplafonneerd op
> € 125/uur
> minimum 4 deelnemers
> € 3000 per instelling GGC

2. AANKOOP PREVENTIEMATERIAAL

Het materiaal moet de preventie op het vlak van gezondheid of veiligheid verbeteren, op grond van wettelijke verplichtingen of op basis van een risicoanalyse (exclusief andere financieringsmogelijkheden).

Het volgende ergonomische materiaal kan worden gefinancierd:
> Stoel
> Voetsteun
> Muis
> Toetsenbord
> Monitorstandaard
> Muismat
> Armsteun
> Documenthouder
> Brandpreventiemateriaal
> Ander materiaal beschreven in de risicoanalyse

Download het subsidieaanvraagformulier

Financiering: Maximale tussenkomst geplafonneerd op
> € 1000 per instelling GGC

3. VERHOGING WERKTIJD VAN HET ONDERHOUDSPERSONEEL

Dit houdt in dat er extra arbeidstijd voor het onderhoudspersoneel wordt gefinancierd teneinde aan de hygiënevoorschriften te voldoen.

Download het subsidieaanvraagformulier

Financiering: Maximale tussenkomst geplafonneerd op
> Werktijd: 8 uur per week
> € 1000 per instelling GGC

4. COLLECTIEVE OPLEIDINGEN BET

Opleidingen ter plaatse inzake welzijn op het werk.
Enkel voor de GGC-sectoren zonder opleidingsfondsen: Functionele revalidatie, thuishulp.

Download het subsidieaanvraagformulier

Financiering: Maximale tussenkomst geplafonneerd op
> € 125/uur en maximum € 3000
> minimum 6 deelnemers

5. COMPETENTIEBALANS

De competentiebalans is een individueel begeleidingssysteem teneinde de loopbaanontwikkeling te vereenvoudigen. Hiermee kunnen de werknemers hun beroeps- en persoonlijke vaardigheden, alsmede hun bekwaamheden en motivaties analyseren, teneinde een beroepsproject en eventueel een opleidingsproject uit te stippelen. In die zin kan deze een hefboom zijn voor de verbetering van het welzijn op het werk.

Voorwaarden:
> Minimaal 1 jaar anciënniteit bij de huidige werkgever EN
> Minimaal 3 jaar beroepservaring, ongeacht de sector
Meer informatie op www.bilandecompetences.be

6. PRIMAIRE PREVENTIE BURN-OUT

Teneinde voor uw vereniging specifieke maatregelen te ontwikkelen ter preventie van psychosociale risico’s, waaronder burn-out, kunt u toegang verkrijgen tot een teambegeleiding gedurende een periode van 18 tot 30 uur en tot de uitwisseling van ervaringen tussen verenigingen.
Voor meer informatie en het formulier: www.preventionburnout.org
Afgesloten voor 2021

7. MENTORAAT EN ADVIES RE-INTEGRATIE ZIEKEN

Interne begeleiding (mentoraat) of extern (advies)
Formulier op www.evolutio-apef.be

Financiering: Maximale tussenkomst geplafonneerd op
> € 1500 per instelling GGC

(TIMING
• De acties zijn geldig van 1 januari tot en met 31 december 2021.
• De aanvragen moeten uiterlijk op 15 november 2021 worden ingediend.

PROCEDURE
> Indiening van een aanvraagformulier via bourses@abbet.be (uitzondering: acties 6, 7, 8)
> Antwoord van ABBET
> In geval van akkoord: begin van de actie
> Financiële afrekening invoeren
> Betaling van de subsidie)