Opleidingen

De preventieadviseurs van ABBET bieden trainingen aan om de problemen aan te pakkenpraktische vragen over welzijn op het werk.

Opleiding “Ik start als preventieadviseur”

Data: 13-09-2024, 11-10-2024 en 22-11-2024

Tijdens deze drie supervisiesessies is het doel om preventieadviseurs die nieuw zijn in hun rol te versterken door kennis over het wettelijke kader te verstrekken en instrumenten en praktijken uit te wisselen met andere deelnemers.

  • Hoe aan de slag? Waarmee te beginnen?
  • Wat zijn de verplichtingen, aandachtspunten, valkuilen die u moet vermijden?
  • Welke hulpmiddelen kunnen mij helpen?
  • Waar vind je nuttige informatie? 

Hoe kunnen we risico's op het werk die verband houden met psychosociale factoren voorkomen?

Data: toekomst

Deze opleiding, vooral bedoeld voor degenen die betrokken zijn bij het preventiebeleid (coördinatie, vakbondsdelegatie, preventieadviseur en vertrouwenspersoon, enz.) zal ernaar streven theoretische en praktische hulpmiddelen te verwerven om de preventie van risico's op het werk die verband houden met psychosociale factoren te versterken.  

De inhoud van de training zal gebaseerd zijn op een afwisseling tussen meer theoretische presentaties (definitie en kritische benadering van de dominante analysemodellen, wet- en regelgevingsinstrumenten die de preventie van RPS beheersen) en collectief werk gebaseerd op concrete veldsituaties. 

De essentie van de wet op het welzijn op het werk

Data: 18-03-2024 en 25-03-2024

Werk jij als preventieadviseur maar heb je nog geen opleiding gevolgd? ABBET verzorgt in twee dagen training over de essentie van het recht.

Het doel van deze opleiding is om de preventieadviseur te helpen de belangrijkste principes van de wet op het welzijn op het werk te kennen, deze in de praktijk te brengen en zich op zijn gemak te voelen bij BOBET om de nodige informatie te vinden.

Intervisies voor preventieadviseurs

Datum : vanaf 22-04-2024

Deze training heeft tot doel u de middelen en vaardigheden aan te reiken die nodig zijn om zelf een risicoanalyse uit te voeren, kritisch te kijken naar werksituaties in een preventieve aanpak, een eenvoudige risicoanalyse uit te voeren met de Déparis-methode en de conclusies van Déparis om te zetten in een actie. plan.

Ondersteuning en re-integratie van gehandicapte werknemers

Data: 04-11-2024 en 04-18-2024

Het doel van de training is om de deelnemers uit te rusten om een ondersteunings- en re-integratiebeleid te ontwikkelen dat rekening houdt met de drie preventieniveaus (primair, secundair en tertiair) en de respectieve rol van verschillende belanghebbenden (gehandicapte werknemer, collega’s, management of coördinatie, preventie adviseur, vakbondsafgevaardigden, arbeidsgeneeskunde, enz.).

De opleiding zal er meer specifiek op gericht zijn een manier te vinden om de problematiek van langdurig verzuim concreet aan te pakken, instrumenten te ontwikkelen en de uitwisseling van “good practices” te stimuleren om zo de best mogelijke ondersteuning te bieden.

De training is bedoeld voor iedereen die een betere kennis wil verwerven van het wettelijk kader rond preventie en re-integratie en die procedures wil ontwikkelen die op de werkvloer kunnen worden geïmplementeerd.

Risicoanalyse: praktische aanpak

Datum : 23-05-2024

Deze training heeft tot doel u de middelen en vaardigheden aan te reiken die nodig zijn om zelf een risicoanalyse uit te voeren, kritisch te kijken naar werksituaties in een preventieve aanpak, een eenvoudige risicoanalyse uit te voeren met de Déparis-methode en de conclusies van Déparis om te zetten in een actie. plan.

Reinigings- en onderhoudsproducten

Datum : 19-09-2024

Met deze training leert u een schoonmaakmiddel herkennen om veilig schoon te maken. Het bevat alles wat u moet weten om de gevaren van de producten te begrijpen en hoe u zich daartegen kunt beschermen.

Omgaan met bewustzijn 

Datum : 10-10-2024

Het doel van deze training is het voorkomen van aandoeningen aan het bewegingsapparaat bij het onderhoudspersoneel, waarbij onder meer risico's verbonden aan het hanteren en de houdingen aan de orde zijn: Hoe kunnen deze aandoeningen worden voorkomen bij het uitvoeren van werkzaamheden? Wat zijn de principes van veilig hanteren?

Omgaan met bewustzijn 

Datum : 05-12-2024

Het doel van deze training is het voorkomen van aandoeningen aan het bewegingsapparaat bij het onderhoudspersoneel, waarbij onder meer risico's verbonden aan het hanteren en de houdingen aan de orde zijn: Hoe kunnen deze aandoeningen worden voorkomen bij het uitvoeren van werkzaamheden? Wat zijn de principes van veilig hanteren?

Bekijk de agenda!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons nieuws