Persoonlijke beschermingsmiddelen

Conform de wet moet collectieve bescherming voorzien worden, wanneer een gevaar niet uitgeschakeld kan worden of het risico niet voldoende beperkt kan worden. En indien de collectieve bescherming niet volstaat, moeten persoonlijke beschermingsmiddelen aan de werknemers verstrekt worden.

  • Collectieve beschermingsmiddelen:

In het kader van dit pandemie, speelt afstand een sleutelrol bij de preventie.
Daarom zal er maximaal op telewerk ingezet worden.

Indien de werknemers fysiek op het werk aanwezig moeten zijn, waakt de werkgever erover dat er een minimale afstand van 1,5 m onderling bewaard kan worden teneinde het besmettingsgevaar te beperken.
Markeringen die visuele barrières vormen kunnen daarbij gebruikt worden. Het betreft hier zichtbare markeringen op de vloer of op de muren om de te bewaren afstanden te visualiseren, zichtbare afbakening van individuele ruimtes, markering van de looprichting ter plaatse om te vermijden dat personen elkaar kruisen enz.

Daarnaast bestaan er fysieke barrières zoals schermen (glas of plexiglas).

  • Persoonlijke beschermingsmiddelen: :

Op de werkvloer zal een mondmasker verplicht worden indien de fysieke afstand niet gegarandeerd kan worden. In sommige gevallen waarbij de gelaatsexpressie duidelijk zichtbaar moet zijn (bijv. logopedie, slechthorenden die liplezen enz.) wordt een plexiglas gezichtsscherm aanbevolen.

Er bestaan verschillende soorten mondmaskers die elk een specifieke bescherming bieden:

Type Gebruik Afbeelding
Chirurgisch mondmasker : Het masker moet vermijden dat druppeltjes die de drager uitstoot, anderen besmet PNG - 34 kB
Zelfgemaakte stoffen of papieren mondmaskers:
Beperkte bescherming. Beschermt anderen tegen druppels die de drager uitstoot.
PNG - 45.5 kB
FFP1-masker : Filtert minstens 78% van de luchtdeeltjes. Beschermt de drager tegen de inademing van stoffen en andere grote deeltjes PNG - 53.7 kB
FFP2-masker : Filtert minstens 92% van de luchtdeeltjes. Beschermt de drager tegen de inademing van virussen, bacteriën PNG - 35.8 kB
FFP3-masker : Minimaal 98% van de luchtdeeltjes wordt gefilterd. Beschermt tegen zeer fijne deeltjes zoals asbest, aerosoldeeltjes PNG - 46.1 kB

Voor alle duidelijkheid: het dragen van een mondmasker volstaat niet. De handen regelmatig wassen en de “barrièregebaren” zijn essentieel.

Richtlijnen voor het correct dragen van mondmaskers zijn beschikbaar op de website van de WGO (indien deze optie gekozen wordt).

1. Was uw handen met een hydroalcoholische oplossing of met water en zeep, voor u het masker opzet.
2. Controleer of uw masker geen gaten of scheuren bevat.
3. Kijk na wat de onderkant en bovenkant is (bovenkant heeft een metalen strip).
4. Let erop dat de gekleurde/bedrukte kant van het masker naar buiten gericht is.
5. Plaats het masker op het gezicht. Knijp het metalen brugje aan de neus dicht met je wijsvingers, zodat het de vorm van de neus aanneemt.
6. Trek onderaan het masker om mond en kin te bedekken.
7. Raak het masker niet aan wanneer u het draagt.
8. Na gebruik, neemt u het masker met grondig gewassen handen af, daarvoor grijpt u de elastieken achter de oren en neemt u het masker langs achter af, zonder daarbij het gezicht en de kleren te raken om te vermijden dat u met mogelijk besmette delen van het masker in contact komt.
9. U mag het masker niet hergebruiken. Gooi het masker voor eenmalig gebruik onmiddellijk weg in een afgesloten vuilnisbak.
10. Nadat u het masker geraakt of weggegooid hebt, wast u de handen met een hydroalcoholische oplossing of met water en zeep wanneer ze duidelijk vuil zijn.