Onderscheid tussen reiniging en desinfectie

De termen “reiniging” en “desinfectie” worden vaak verward en dezelfde betekenis toegewezen. Deze twee termen beschrijven echter twee verschillende fases van de sanering.
  • Reinigen is nl. schoonmaken en verwijst naar de handeling waarbij stof, vuil en andere onreinheden verwijderd worden op alle soorten oppervlakken (bijv. gemorst eten op een toonbank afvegen met een doek en een zeepwateroplossing.)
  • Desinfectie daarentegen verwijst naar het doden van schadelijke micro-organismes zoals bacteriën en virussen (bijv. de toonbank met een bleekwateroplossing afvegen). Uitsluitend reinigen zal niet volstaan om het coronavirus te bestrijden. Er moet eveneens een desinfectie uitgevoerd worden. Aangezien stof en vuil met desinfectantia interfereren (bijv. bleekwater), moeten oppervlakken eerst gereinigd worden vooraleer ze gedesinfecteerd kunnen worden.