NUTTIGE INFO

Informatie is een sleutelelement in het beheer van de coronacrisis. Hier vindt u nuttige informatie voor verenigingen, in het algemeen en ook meer specifiek.
Bij hoogdringendheid hebben we gekozen een inventaris per thema te maken van wat er al bestaat.
De rubriek wordt regelmatig aangevuld en geactualiseerd.