NL

Séparateur Bleu

Fiche 7. Bijzondere categorieën van werknemers.

Sommige werknemers vragen door hun situatie meer aandacht in verband met welzijn op het werk en/of er moet voor hen een speciale reglementering opgesteld worden.
Klik hier voor Fiche 7. in PDF
Dit zijn jongeren, stagiairs, studenten, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, werknemers met een handicap, oudere werknemers, uitzendkrachten en werknemers met een PWA-contract. (...)

Séparateur Bleu

Voorstelling van de Associatie in Brussel voor Beter Evenwicht tijdens Tewerkstelling (ABBET): een ondersteuning voor welzijn op het werk in de Brusselse non-profitsector

Inschrijven verplicht :

Séparateur Bleu

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Conform de wet moet collectieve bescherming voorzien worden, wanneer een gevaar niet uitgeschakeld kan worden of het risico niet voldoende beperkt kan worden. En indien de collectieve bescherming niet volstaat, moeten persoonlijke beschermingsmiddelen aan de werknemers verstrekt worden. Collectieve beschermingsmiddelen:
In het kader van dit pandemie, speelt afstand een sleutelrol bij de (...)

Séparateur Bleu

Handhygiëne: Reiniging en desinfectie

De handen wassen is de beste preventie om zich te behoeden voor het virus. Handzeep
Dagelijkse handeling, het wassen van de handen is onontbeerlijk om zich tegen besmettingen te beschermen. Om zeker propere handen te hebben, is het belangrijk om de juiste zeep te kiezen. Hydroalcoholische gel
“Niet alle hydroalcoholische gels zijn doeltreffend tegen de verspreiding van het coronavirus (...)

Séparateur Bleu

Leveranciersbedrijven producten

Hoewel deze producten verkrijgbaar zijn in buurtwinkels, is het raadzamer om een beroep te doen op gespecialiseerde bedrijven die raad kunnen geven betreffende een efficiënte keuze van het product alsook het gebruik ervan.
Hierbij de links naar: Leveranciersbedrijven schoonmaakproducten in België Contactgegevens leveranciers van schoonmaak- en desinfectieproducten voor oppervlakken Lijst van (...)

Séparateur Bleu

De schoonmaak- en desinfectieproducten voor oppervlakken

De meest gebruikte schoonmaakproducten zijn doeltreffend voor de netheid van plaatsen en oppervlakken. Ondergebracht onder de noemer “detergentia”, verschillen ze naargelang hun specifiek gebruik en de plaatsen waar ze gebruikt worden. Hiertoe behoren de sanitaire ontkalkers en ketelsteenoplossers, ontvetters en afbijtmiddelen alsook middelen die geschikt zijn voor alle soorten oppervlakken. (...)

Séparateur Bleu

Onderscheid tussen reiniging en desinfectie

De termen “reiniging” en “desinfectie” worden vaak verward en dezelfde betekenis toegewezen. Deze twee termen beschrijven echter twee verschillende fases van de sanering. Reinigen is nl. schoonmaken en verwijst naar de handeling waarbij stof, vuil en andere onreinheden verwijderd worden op alle soorten oppervlakken (bijv. gemorst eten op een toonbank afvegen met een doek en een (...)

Séparateur Bleu

NUTTIGE INFO

Informatie is een sleutelelement in het beheer van de coronacrisis. Hier vindt u nuttige informatie voor verenigingen, in het algemeen en ook meer specifiek.
Bij hoogdringendheid hebben we gekozen een inventaris per thema te maken van wat er al bestaat.
De rubriek wordt regelmatig aangevuld en geactualiseerd. Algemene informatie over coronavirus, officiële richtlijnen en preventie actoren (...)

Séparateur Bleu

Menu Home NL

Les trois rubriques principales home : actions, secteurs COCOF, outils

Séparateur Bleu

Menu principal NL

Séparateur Bleu

Hors-Menu NL

Séparateur Bleu

Publications Home page NL

Séparateur Bleu

Articles actualités home page NL

Séparateur Bleu

Lijst

Sinds 2019 heeft ABBET haar activiteiten uitgebreid naar verenigingen met subsidies van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Séparateur Bleu

Publication et articles NL