COCOM

Séparateur Bleu

Thuislozen

• Dagcentra
• Begeleid Wonen
• Crisis Opvang
• Housing First
• Onthaalhuizen
• Maraude & Straathoekwerk

Séparateur Bleu

Bejaarden

• Centra voor dagopvang
• Centra voor dagverzorging
• Rust-en verzorgingstehuizen
• Assistentiewoningen

Séparateur Bleu

Personen met een handicap

• Dagcentra
• Verblijfcentra
• Diensten voor begeleid wonen
• Diensten voor hulpverlening

Séparateur Bleu

Geestelijke Gezondheid

• Psychiatrische verzorgingstehuizen
• Initiatieven voor Beschut Wonen
• Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg

Séparateur Bleu

Hulp en zorg

• Revalidatiecentrum
• Centra voor gezinsplanning
• Centra voor sociale diensten
• Eenheid voor continue en palliatieve zorg
• Diensten voor Thuishulp
• Diensten voor Thuisoppas
• Diensten voor thuiszorg
• Diensten voor Justitieel Welzijnswerk